CÁC KHÓA BỒI DƯỠNG NGẮN HẠN, TIN HỌC VÀ NGOẠI NGỮ

TT
Tên khóa bồi dưỡng
Ngày khai giảng
Thời gian học
Hình thức học
Hướng dẫn đăng ký
I. CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP
1.
Giảng viên đại học, cao đẳng
02/12/2023
Buổi tối
Học trực tuyến
2.
Giáo viên mầm non, tiểu học, THCS, THPT
14/11/2023
Buổi tối
Học trực tuyến
3.
Viên chức chuyên ngành y tế
02/12/2023
Buổi tối
Học trực tuyến
4.
Viên chức thiết bị thí nghiệm
09/12/2023
Buổi tối
Học trực tuyến
5.
Viên chức giáo vụ
16/12/2023
Buổi tối
Học trực tuyến
II. QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC
1.
Ngạch chuyên viên
09/12/2023
Buổi tối
Học trực tuyến
2.
Ngạch chuyên viên chính
16/12/2023
Buổi tối
Học trực tuyến
3.
Lãnh đạo, quản lý cấp phòng
09/12/2023
Buổi tối
Học trực tuyến
III. BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ
1.
Nghiệp vụ sư phạm giảng viên đại học, cao đẳng
07/12/2023
Buổi tối
Học trực tuyến
2.
Nghiệp vụ sư phạm giáo viên: Tiểu học, THCS, THPT
14/10/2023
Buổi tối
Học trực tuyến
3.
Bồi dưỡng Giám đốc, Phó Giám đốc Sở GD & ĐT
11/11/2023
Buổi tối
Học trực tuyến
4.
Bồi dưỡng Trưởng Phòng, Phó Trưởng Phòng GD
11/11/2023
Buổi tối
Học trực tuyến
5.
Nghiệp vụ quản lý giáo dục dành cho cán bộ quản lý và giáo viên mầm non, phổ thông
14/11/2023
Buổi tối
Học trực tuyến
6.
Kế toán viên, Kế toán trưởng
Hàng tuần
Buổi tối
Học trực tuyến
7.
Nghiệp vụ tư vấn du học
Hàng tháng
Buổi tối
Học trực tuyến
8.
Nghiệp vụ đấu thầu (cơ bản, qua mạng,…)
Hàng tháng
Buổi tối
Học trực tuyến
9.
Nghiệp vụ tư vấn tâm lý học đường
11/12/2023
Buổi tối
Học trực tuyến
10.
Phương pháp giảng dạy giá trị sống và kỹ năng sống
01/12/2023
Buổi tối
Học trực tuyến
11.
Nghiệp vụ Thông tin - Thư viện
22/10/2023
Buổi tối
Học trực tuyến
12.
Nghiệp vụ Báo chí
03/12/2023
Buổi tối
Học trực tuyến
13.
Nghiệp vụ Văn thư - Lưu trữ
26/11/2023
Buổi tối
Học trực tuyến
14.
Nghiệp vụ Hành chính - Văn phòng và Văn thư - Lưu trữ
17/11/2023
Buổi tối
Học trực tuyến
IV. TIN HỌC/NGOẠI NGỮ
1.
Ôn thi tin học ứng dụng: cơ bản, nâng cao
Hàng tuần
Sáng, Chiều
Học trực tiếp
2.
Ôn thi tiếng Anh: B1/B2 VSTEP, IELTS, APTIS, TOEFL iBT,...
Hàng tuần
Buổi tối
Học trực tuyến
3.
Học tiếng Đức: A1/A2/B1
Hàng tuần
Sáng, Chiều, Tối
Học trực tiếp

Vui lòng để lại thông tin để nhận ngay lịch khai giảng sớm nhất. Trân trọng cảm ơn./.