CÁC KHÓA BỒI DƯỠNG KỸ NĂNG, CHUYÊN MÔN, NGHIỆP VỤ, TIN HỌC VÀ NGOẠI NGỮ

TT
Tên khóa bồi dưỡng
Ngày khai giảng
Thời gian học
Hình thức học
Hướng dẫn đăng ký
I. CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP
1.
Giảng viên đại học, cao đẳng
07/7/2024
Tối, cuối tuần
Học trực tuyến
2.
Giáo viên mầm non, tiểu học, THCS, THPT
13/7/2024
Tối, trong tuần
Học trực tuyến
3.
Viên chức chuyên ngành y tế
29/6/2024
Tối, cuối tuần
Học trực tuyến
4.
Viên chức thiết bị, thí nghiệm
20/7/2024
Tối, cuối tuần
Học trực tuyến
5.
Viên chức giáo vụ
20/7/2024
Tối, cuối tuần
Học trực tuyến
6.
Kiến trúc sư
21/7/2024
Tối, trong tuần
Học trực tuyến
7.
Thẩm kế viên
21/7/2024
Tối, trong tuần
Học trực tuyến
8.
Viên chức chuyên ngành thư viện
30/6/2024
Tối, cuối tuần
Học trực tuyến
9.
Viên chức chuyên ngành giáo dục nghề nghiệp
21/7/2024
Tối, trong tuần
Học trực tuyến
II. QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC
1.
Ngạch chuyên viên
13/7/2024
Tối, cuối tuần
Học trực tuyến
2.
Ngạch chuyên viên chính
13/7/2024
Tối, cuối tuần
Học trực tuyến
3.
Lãnh đạo, quản lý cấp phòng
14/7/2024
Tối, cuối tuần
Học trực tuyến
III. KIẾN THỨC, KỸ NĂNG, NGHIỆP VỤ
1.
Nghiệp vụ sư phạm giảng viên đại học, cao đẳng
14/7/2024
Tối, cuối tuần
Học trực tuyến
2.
Nghiệp vụ sư phạm giáo viên: Tiểu học, THCS, THPT
14/7/2024
Tối, trong tuần
Học trực tuyến
3.
Bồi dưỡng Giám đốc, Phó Giám đốc Sở GD & ĐT
30/6/2024
Tối, cuối tuần
Học trực tuyến
4.
Bồi dưỡng Trưởng Phòng, Phó Trưởng Phòng GD
30/6/2024
Tối, cuối tuần
Học trực tuyến
5.
Nghiệp vụ quản lý giáo dục dành cho cán bộ quản lý và giáo viên mầm non, phổ thông
18/7/2024
Tối, trong tuần
Học trực tuyến
6.
Bồi dưỡng Kế toán viên
17/7/2024
Tối, trong tuần
Học trực tuyến
7.
Bồi dưỡng Kế toán trưởng doanh nghiệp
21/7/2024
Ngày chủ Nhật
Học trực tuyến
8.
Bồi dưỡng Kế toán trưởng đơn vị hành chính sự nghiệp
21/7/2024
Ngày chủ Nhật
Học trực tuyến
9.
Nghiệp vụ tư vấn tâm lý học đường
16/7/2024
Tối, trong tuần
Học trực tuyến
10.
Phương pháp giảng dạy giá trị sống và kỹ năng sống
17/7/2024
Tối, trong tuần
Học trực tuyến
11.
Nghiệp vụ Thông tin - Thư viện
18/7/2024
Tối, trong tuần
Học trực tuyến
12.
Nghiệp vụ Báo chí
20/7/2024
Tối, trong tuần
Học trực tuyến
13.
Nghiệp vụ Văn thư - Lưu trữ
25/7/2024
Tối, trong tuần
Học trực tuyến
14.
Nghiệp vụ Hành chính - Văn phòng và Văn thư - Lưu trữ
27/7/2024
Tối, trong tuần
Học trực tuyến
15.
Nghiệp vụ tư vấn du học
11/7/2024
Tối, cuối tuần
Học trực tuyến
16.
Nghiệp vụ sư phạm giáo viên giáo dục nghề nghiệp
25/7/2024
Tối, trong tuần
Học trực tuyến
17.
Đấu thầu cơ bản
14/7/2024
Chủ Nhật
Học trực tuyến
18.
Đấu thầu qua mạng
17/7/2024
Tối, thứ 2-4-6
Học trực tuyến
19.
Đấu thầu nâng cao
21/7/2024
Chủ Nhật
Học trực tuyến
20.
Bồi dưỡng quản lý dự án đầu tư xây dựng
16/7/2024
Tối, trong tuần
Học trực tuyến
21.
Bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng lập dự toán công trình
16/7/2024
Tối, trong tuần
Học trực tuyến
22.
Bồi dưỡng kỹ năng lập hồ sơ hoàn công, nghiệm thu và thanh quyết toán
27/7/2024
Cả ngày, cuối tuần
Học trực tuyến
23.
Bồi dưỡng nghiệp vụ giám sát thi công xây dựng công trình
15/7/2024
Tối, trong tuần
Học trực tuyến
24.
Bồi dưỡng nghiệp vụ định giá xây dựng
16/7/2024
Tối, trong tuần
Học trực tuyến
25.
Bồi dưỡng chỉ huy trưởng công trường xây dựng
15/7/2024
Tối, trong tuần
Học trực tuyến
IV. TIN HỌC, NGOẠI NGỮ
1.
Ôn thi tin học ứng dụng: cơ bản, nâng cao
14/7/2024
Sáng, Chiều
Học trực tiếp
2.
Ôn thi tiếng Anh: B1/B2 VSTEP, IELTS, APTIS, TOEFL iBT,...
25/7/2024
Buổi tối
Học trực tuyến
3.
Học tiếng Đức: A1/A2/B1
01/7/2024
Sáng, Chiều, Tối
Học trực tiếp

Vui lòng để lại thông tin để nhận ngay lịch khai giảng sớm nhất. Trân trọng cảm ơn./.